ติดต่อเรา

ออร์คิด โฮสเทล กรุงเทพฯ
International Gate (Thailand) Co., Ltd.
894, 896, 898 ถนนพระราม 4 สี่พระยา 
50 เมตรจากสุรวงษ์ (โรงแรมอยู่ฝั่งตรงข้ามสวนงู)   
โทรศัพท์ +66 (0) 2637 1008   โทรสาร +66 (0) 2657 1009
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For taxi: ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 ตรงข้ามสวนงู (50 เมตรจากถนนสุรวงษ์) 

map-big